Toneelstukken
Ik richt me voornamelijk nog op het schrijven van boeken, maar heb in het verleden ook diverse toneelstukken geschreven die allen zijn uitgegeven door Toneeluitgeverij Grosfeld in Berlicum, waarmee ik
altijd prettig samengewerkt heb op het auteursvlak.

Met name de Zwarte Satire "Pokkenjong" is regelmatig voor toneelgezelschappen een groot succes geweest en is later
vertaald in een variant in Fries Dialect. 
Nog steeds wordt mijn kindertoneelstuk "De Ark van Noach"
met enige regelmaat opgevoerd in scholen.
Het filosofisch drama "Oorlog in mijn hoofd" is onder andere
gespeeld tijdens het bekende eenacterfestival.

De onderstaande afbeeldingen verwijzen door naar de
bijbehorende link van de Toneeluitgeverij, waar ook
zichtzendingen opvraagbaar zijn.


non-fictie