thriller
parapsychogie
non-fictie
thriller
psych. thriller
non-fictie
De Horror van Animal Hoarding
Dwangmatige dierenverzamelaars zijn mensen die lijden aan 
een psychiatrisch ziektebeeld. Ze worden vaak ten onrechte 
gezien als dierenliefhebbers. Hun problematiek heeft ook niets 
te maken met een uit de hand gelopen hobby of afwijkende 
lifestyle. Dit boek beschrijft vele praktijksituaties, achtergronden 
en interviews met deskundigen. De auteur gaat uitgebreid in op 
de verwoeste dierenlevens en de gevaren die deze stoornis met 
zich meebrengt. Regelgeving schiet ernstig tekort. De hulpverlening laat steken vallen als gevolg van een gebrek aan kennis.

Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen voordat er iets verandert? De harde werkelijkheid is schokkender dan velen vermoeden. 

Het betreft hier de tweede druk van het onder de gelijknamige titel in 2011 verschenen boek.

De Horror van Animal Hoarding is een tijdloos boek dat nog steeds veel geraadpleegd wordt binnen opleidingen in de dierenzorg en door dierenartsen. 
Dierenarts Dory Vrakking schreef voor Lezerspunt deze review:
In “De horror van Animal Hoarding” probeert schrijfster Monique Hendriks een licht te werpen op een voor velen onbekend probleem. 
Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden uit zowel het buitenland als Nederland laat zij op indringende wijze zien hoe serieus de gevolgen van excessief dieren verzamelen kunnen zijn. Niet alleen voor de dieren, maar ook voor de mensen die er bij betrokken zijn. Doordat zij ook uit persoonlijke ervaringen put, is Hendriks in staat om de horror van dit soort gevallen echt tot leven te brengen voor de lezer.  
Dit boek, voornamelijk gericht op professionals in de hulpverlenende en dierverzorgende sector, maar ook geschikt voor de betrokken dierenliefhebber, probeert ook inzicht te geven in de problematiek van een animal-hoarder en waarom deze het zo ver laat komen. 
Vol passie beargumenteert Hendriks haar standpunt om het probleem van excessief dieren verzamelen in kaart te brengen en een aanpak te ontwikkelen waarbij niet alleen de bestaande situatie wordt opgelost, maar ook wordt voorkomen dat er recidive optreedt.  
“De Horror van Animal Hoarding” is een indringend boek dat dit onderbelichte probleem hopelijk meer onder de aandacht zal brengen. Een aanrader voor alle professionals in de hulpverlenende en dierverzorgende sector! 
Dory Vrakking, Lezerspunt, 4 sterren